Welkom bij BVELD

BVELD staat voor Bouwen, Voor Ecologie, Landschap en Duurzaamheid. Wij opereren op het snijvlak van de bouwsector en de natuur.

Noem ons Natuur-aannemer.

Missie

Wij zijn op ons best als we projecten begeleiden en uitvoeren die een groen of natuur aspect hebben. Denk hierbij aan begeleiding van (renovatie)werkzaamheden en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van flora en faunabeheer en het begeleiden, regelen en uitvoeren van voorgeschreven wettelijke vereisten. Wij zijn daarbij ontwikkelingsgericht, en houden ons niet bezig met beheer.

Onze werkzaamheden zijn gevarieerd en hebben te maken met ontwikkelingen in en buiten de bebouwde kom. Wij werken als BVELD direct samen met ervaren ecologen, om een ecologisch, maar ook ecologisch-juridisch correcte uitvoering te realiseren. Wij leveren graag maatwerk, en denken “out of the box”.

Werkzaamheden

De hieronder genoemde werkzaamheden zijn slechts een kleine greep uit ons arsenaal. Voorbeelden van werkzaamheden die wij voor u uit kunnen voeren zijn:

- Het bouwen en plaatsen van zwaluwtillen
- Het bouwen, plaatsen en leveren van nestkasten
- Het bouwen en leveren van inpandige nestgelegenheden, waaronder grote groeps/kraam/winterverblijven voor vleermuizen met een door u gewenste RC waarde.
- Het ongeschikt maken van een gebouw of gebied voor vogels door

o het aanbrengen van werende voorzieningen
o het inpakken van bebouwing
o het rooien van bomen en struiken
o het maaien en houden van vegetatie.

- Het bouwen van fauna torens.
- Het bouwen van oeverzwaluwwanden.
- Het plaatsen van reptiel- en amfibie geleidende schermen.
- Het inrichten van natuur/compensatiegebieden.

Vaak worden dergelijke voorzieningen en maatregelen gevraagd naar aanleiding van een ontheffing van de Wet natuurbescherming. Wij kunnen u ook helpen een praktisch plan van aanpak uit te werken voor een vlotte realisatie van gevraagde maatregelen.

Neem gerust eens vrijblijvend contact op voor een kennismakingsgesprek.

Contact

BVELD BV
Espeterweg 9
3771 RK Barneveld
E-mail: info @ bveld.com
Telefoon: 06 11433706
KVK nummer: 67879780